Dorota Rozmus - VoiceDorota

zapisz sie na naszà Listę mailingowà aby otrzymać najnowsze informacje  

PORTAL - Tu możesz zakupić wejście do nagrań kursòw i sesji mp3   

 

 

 

"Portal" ...... 

...to wirtualne miejsce energetyczne gdzie słuchajàc aktywacji ze spotkań grupowych z Dorota jesteś w wibracji ktòra wspiera Twojà transfomację. W nagraniach istniejà zaktywowane kody światła dostępne dla Ciebie poprzez dźwięk głosu i śpiewu.

Wykupujàc wejście do tego miejsca - pakiet sesji mp3 - rozpoczynasz pracę z powracaniem swoich struktur energetycznych do Harmonii Twojej Najwyższej prawdy jako wibracji Ducha. Twoja decyzja jest aktywacjà tej synchronizacji z energià wielu Istot Światła ktòre wspierajà Cię tutaj we wszystkim co wydaje się trudne i bolesne. Dźwięk a w nim Płomienie kolorowych świateł niosà informację i transformujà z Tobà Twojà przestrzeń. Jesteś tutaj w miłości .

W każdym portalu jest kilka tematycznych zestawòw - pakietòw - a w każdym z nich przeszło 12 sesji - aktywacji - nagrań mp3 .

Poczuj intuicyjnie jaki kolory lub temat chcesz wybrać.

Wszystkie nagrania powstały podczas spotkań nazywanych kursem czyli  - sesji internetowych z Dorotà - na żywo - lub podczas specjalnie nagranych aktywacji. Te Kursy dajà Ci możliwość pogłębienia wiedzy, budzà świadomość , uczà jak pracować z energià wibracyjnà a przede wszystkim aktywujà światło, rozpuszczajà supły energetyczne  i harmonizujà wszystko w Twojej przestrzeni ciała i duszy. 

 Te aktywacje możesz  wgrać do swojego komputera lub słuchać poprzez LINK ktòry otrzymasz po wykupieniu wybranego zestawu sesji .

Jesteś też w kontakcie z Dorotà i czekajà Cię ròżne niespodzianki - nowości - promocje..

Do uslyszenia 

gallery/portal ciała - photo
W Portalu Ciała
Wejdz to przestrzeni do wewnàtrz Twojego Mikro kosmosu komòrkowego. Możesz wsłuchać się w siebie z pomocà sesji nagranych w czasie przekazu energetycznego z głosem i śpiewem Doroty. Masz tutaj wiele sesji gdzie wspòlnie aktywujemy światło w ciele i przestrzeni wspierajàc Twojà transformację DNA , pomięć przodkòw, jak ròwnież przestrzeń energetycznà ciała eterycznego, mentalngo, emocjonalnego  i całà osobę- osobowość-  ktòrà tutaj w tym wymiarze jesteś i ktòra tak wiele uzdrawia . Jesteś wspierana/y poprzez ten Portal Energià Szmaragdowego płomienia i miłościà Źròdła . 
Portal Krystaliczny Gaia
Portal swiatła
gallery/portal ciała - photo
Portal Rodziny
Portal dzwięku

 

Kurs - Moje Ciało - poziom Wolności 5x sesje - aktywacje

Sesja 1 - Boska miłość rozpuszcza to co powstało z lęku

Sesja 2 - Piękno i miłość - struktura Boska w mojej kobiecości 

Sesja 3 - Przypomnij komòrkom o Baskości - zasługujesz

Sesja 4 - Jak bardzo miłujesz  wszystkie swoje komòrki ?

Sesja 5 - Harmonia męskiej i żeńskiej energii w komòrkach  

 

Kurs - Moje Ciało Komòrkowe 5x sesje - aktywacje 

Sesja 1 - Moje Komòrki w świetle

Sesja 2 - Harmonizacja - aktywacje lewej i prawej pòłkuli mòzgu

Sesja 3- Moja symfonia - wibracja wewnatrz i wokoło ciała

sesja 4 - DNA - sytem nerwowy - świadomość transormacji

sesja 5 - Jesteś wolnościa , światłem i mocà - Tu i teraz 

 

Muzyka - Healing Voice - Dorota Rozmus - Zielony 

Portal Ciała -  Pakiet mp3 nr 1 
gallery/screen shot 2020-01-03 at 10.06.12 pm
W Portalu Rodziny 
Wejdź do przestrzenii serca i uwolnij wszelkie napięcia powodowane więzami rodzinnymi. Kochamy swoich bliskich lecz wiele jest do uzdrowienia. Sesje w tym Portalu pomogà Ci transformować struktury energetyczne dotyczace DNA, rozpuścić tak zwane supły karmiczne, uzdrowić relacje z blskimi poprzez świadomości jak pracować z wibracjà i energià myśli i uczuć. Jesteś wspierana/y przez Energię Miłości a kody światła wraz z płomieniem ròżowym i dźwiękiem pomogà w rozluźnieniu ... do .. miłości .. napięć, bòlu, smutku, zagmatwanych relacji i lękòw z tym zwiàzanych. Masz do dyspozycji wiele sesji. Wybierz intuicyjnie to co ma Ci pomòc. Nagrania działaja wielowymiarowo. 

Kurs - Miłość dla Rodziny 

sesja 1 - Kobiece Istoty Miłości stojà przy Tobie wspierajac twoje ciało i otwieraja serce.

sesja 2 - Mędrcy Światła i męskiej wibracji wspierajà uzdrawianie wibracji męskiej w tobie i rodzie 

sesja 3 - Oczyszczamy w przestrzeni miłości pamięć dotyczàcà rodziny - przodkow

sesja 4 - Moje drzewo genealogiczne rozswietlone pięknem mojej duszy 

sesja 5 - Jesteś wspierana i jesteś wsparciem dla innych

 

Sesje 2x -  

Sesja 1 - Matka - còrka Jestem w opiekuńczej energii matki - 

sesja 2 - Ojciec - Dziecko Potęga Miłości aktywuje prawde o Bogu Ojcu 

 

Kurs - Uzdrawianie Zwiàzkòw 

Sesja 1 - Rozpuszczamy w energi światła pogmatwane struktury zwiazkòw

Sesja 2- Aktywuję energię miłości i jej mocy we mnie

Sesja 3 - Rozpuszczamy w miłości bòle serca i pamięć ciała

Sesja4 - Twoja Suwerenna dusza - masz prawo do wolnosci

Sesja 5 - wielowymiarowe rozświetlanie sznòròw karmicznych i pamięci komòrkowych . 

 

... oraz - Muzyka i video 

Portal Rodziny  Pakiet mp3  nr 1  

 250 zł

250 zł

W Portalu Światła  
Pracuj ze świadomościà wibracji energetycznych w całej przestrzeni wielowymiarowej Twojej Istoty. W tym Portalu sesje wspierajà Twojà drogę duchowego rozwoju. Niebo i Ziemia oraz Twoje Ciało stanowià jedność i harmonię .
Poczuj moc Tego kim na prawdę Jesteś. Poczuj Istoty Światła wspierajàce Cię bardzo silnie. 

 

gallery/screen shot 2020-01-03 at 9.35.13 pm

Kurs - " Umysł w świetle "- 5 actywacji mp3

1. Słuchasz wiedzy o miłości w sobie 

2. Umysł w Spa - energie światła oczyszczajace stare programy 

3. Praktykujesz odczuwanie wibracji i wiedzy o miłości w sobie

4. Wiedza o miłości transformuje , rozpuszcza nieprawdziwe myśli 

5. Nie oceniam, akceptuje w rozluźnieniu  - słucham  wiedzy o miłości we mnie 

 

Kurs - Aktywacje kodòw światła - 5 sesji mp3

1. Otoczona złotym płomieniem daròw i złotà ròżà miłości 

2. Transformacja poziomow mysli - Powracasz do najwyższej wiedzy o miłości 

3. Mikro i Makro Kosmos Twojej Wielowymiarowej Istoty  .. hormony w świetle.

4.  Kolorowe płomienie aktywuja Miłość, Moc i Wiedzę DNA

5.  Kody Miłosci do wewnatrz ciała - uwolnij poczucie winy blokujace enegie miłości

 

Niedziela sesja grupowa - Krystaliczna, diamentowa struktura pracuje z nami 

 

Muzyka Doroty z wizualizacja - " ŚWIATŁO " 

Portal Światła - Pakiet mp3 nr 1 
gallery/portal krystaliczny gaia - photo2
W Portalu Krystalicznym GAIA
Pracujesz tutaj z wibracjà krystalicznej ziemi. Oczyszczasz stare programy , DNA, pamięć trudòw i wcieleń. Transformujesz ciało i jego pamięć komòrkowà do wyższej wibracji światła- krystalicznej wiedzy Ziemi i Twojego Ciała. 

Kurs " Chcę tu być 5 aktywacji mp3 

1. Moje ciało dusza , niebo i ziemia - wszystko w wolnosci pełnej swiatla

2. Eteryczna przestrzen wokolo ciała jest moim domem coraz bardziej rozswiatlonym . Powracam do wolnosci w ciele i calej przestrzeni wokoło

3. Wybieram dzisiaj dostrajanie do Harmonii . Ta eneregia płynie z ziemi i nieba , rozswietla DNA i rozpuszcza konflikty przodkow w tobie

4.Złote swiatlo .. powròt to najwizszej czestotliwosci duszy i ciała

5.Wielokolorowe wsparcie krystaliczne . Potega wiedzy, milosci i wsparcia dla CIEBIE

 

Kurs - Ciało i Uziemianie 4 sesje mp3

- Kolorowe krystaliczne połaczenie Ziemi i Nieba w Twoim sercu

- Uzdrawianie komòrkowe- budzimy pamięć światła , Aktywujemy wiedzę komòrkowà w synchronizacji z Gaia. 

- Masz w sobie pamięć ciała - człowieka wolnego od startych struktur

 

2x Sesje dodatkowe - Praktykujesz polazyzacja w ciele - uziemianie

 

Muzyka z wizualizacja " Tęcza" - harmonizacja czakr kolorami i dziwiekiem

Portal Krystaliczny - Gaia 
Portal Uzdrawiajàcego dźwięku
Tu możesz rozluźnić się w muzyce i łagodnej narracji wspierajàcej Twoje uzdrawianie. Muzyka Doroty jest nagrywana zawsze jako przekaz energetyczny. Płynie poprzez dźwiek wibracja miłości i  kody światła 

4 x sesje muzyczne " Healing Voice" z narracjà 

4 x muzyka "Healing Voice "

świalto 15 min 

Niebieski 18 min

Zielony 15 min

Tęcza. 18 min 

 

Muzyka - pt . Oddech serca  30 min

 

Muzyka pt  Light worker  30min 

 

Najnowsze nagrania :

" Blue Crystal. 15 min 

" Heaven on Earth " 10 min 

" Pure Ether"  15 min  ...................oraz ........Video muzyczne  5 min

 

+ Dodatkowe nagrania - single 

Portal muzyczny - 5 albumòw CD w wersji mp3 

250 zł

250 zł

200 zł 

Portal Krystaliczny Gaia
PORTAL KRYSTALICZNY GAIA NR2

 

- TRANSFORMACJE ENERGETYCZNE WIELU POZIOMÒW
 
- TWOJE DNA -
 
-NOWE STRUKTURY ŚWIATŁA NA NASZEJ PLANECIE I W TOBIE-  
 
-  WIEDZA O DOSTRAJANIU SIĘ DO WIBRACJI MIŁOŚCI
 
     11 x  MP3
 
 
- NAJNOWSZE SESJE mp3 ze spotkañ online na żywo  - Kwiecien 2020 

250 zł