DOROTA

Tutaj Transformujesz z Wibracja Światła i Miłości

Dorota Rozmus

Dorota Rozmus – jest aktywatorem – energoterapeutą nowej generacji pracującej ze świadomością kosmicznej wielowymiarowej  energii światła i miłości . Jest ròwnież wokalistką, kompozytorką, muzykiem, coachem energetycznym i uzdrowicielem. Używając ròwnież głosu-śpiewu jako energii, wibracyjnie uzdrawia i transformuje.

Jest Kanałem dla Energii Matki Wszechświata. Jej przekazy energetyczne płyną z częstotliwością Światła i Miłości i Dżwięku  kierując wibracje energii do wnętrza ciała i przestrzeni energetycznej człowieka. Transformacje Doroty to ròwnież dostrojenie do Energii Krystalicznej planety Gaia i 5Wymiarowej nowej częstotliwości światła dla Ciebie. 

Dorota o Sobie :

Jestem świadomà duszà w ciele ktòre transformuje się i powraca do czystości i jedności Ciała i Ducha.
W mojej wieloletniej pracy zajmuję się ròwnież wiedzà o dźwięku i świetle .
Moja transformacja była we mnie wyborem poznania miłości jako wibracji o wiedzy boskiej.
Nie jest to zwiazane z religià tylko z odczuwaniem dobra wewnatrz człowieczej egzystencji i trudności na ktòre napotykamy w codziennym życiu. Na mojej drodze transformacji wiem i odczuwam bliskość i wsparcie Istot Światła.
Czuję wibracje ktòre nauczyłam się dostrajać do dźwiękòw ktòre śpiewam i mòwię.
Jestem kanałem dla wielu Istot wspierajàcych Twojà drogę duchowej ścieźki.
Moja praca polega na pomocy we wzbudzaniu własnych przemian wewnętrznych wszystkich tych, którzy już na te przemiany są gotowi i zdecydowani.
Wszyscy jesteśmy na drodze do uzdrawiania starych nie słuźàcych już nam ” programòw” , wibracji energii kwantowej naszych myśli, odczuć, przetrzeni wokoło ciała w eterze i wielowymiarowych istnień naszych dusz.
Trzeba nam jednak budzić świadomość umysłu i nauczyć się jak aktywować wibracje poprzez kreowanie nowych odczuć .
Jak dostrajać się do tych ktòrzy stojà przy Tobie wspierajàc Cię światlem i miłościá ktòra przenosi i ” rozpuszcza” bòl, lęk , smutek, niedostatek, karmiczne supły i rodzinne konflikty.
Jak to działa? I co możesz przez to zyskać , uzdrowić, poczuć ? :
To co nazywam “sesja” jest moim kontaktem ze światem wibracji, energii wyższych częstotliwości, ktòre poprzez mòj głos mòwiony oraz śpiew płyna do ciebie.
Sesje sà w połowie mòwione , w połowie śpiewane ponieważ słowa ktòre mòwię sà potrzebne do obudzenia Twojej świdomości.
Słowa sa pomostem dla umysłu ktòry prowadzi Cię do rozluźnienia i świadomego “wejścia” w komòrki, emocje, myśli ktòre chcesz zmienić.
Wiele, wiele energetycznych zmian zachodzi w czasie naszych spotkań.
Sesje na żywo lub w nagraniach niosà w sobie cody światła –  informacje energetyczne dla umyslu , ciała i całej struktury Twojej przestrzeni energetycznej.
Nasze spotkania to Twòj piekny czas odkrywania i otwierania się na wiedzę o sobie, uzdrawianie i powròt do Wolności ktòrà zawsze miała być
dusza w ciele.
Powracasz do Domu w Miłości ktòrà jest Wszechświat.