Grupa Stała ABONAMENT MIESIĘCZNY – tutaj wybierz dzień od kiedy chcesz zacząć swoje członkostwo w grupie